Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w...

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka w sprawie konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi

15.12.2014
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2018
Powrót