Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o naborze na szkolenie...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na szkolenie wyjazdowe organizowane w dniach 15-17 2015 r.

Ogłoszenie o naborze na szkolenie wyjazdowe organizowane w dniach 15-17 2015 r.

10.12.2014
Ogłoszenie o naborze na szkolenie wyjazdowe organizowane w dniach 15-17 stycznia 2015 roku w Zwierzyńcu.

 

 


 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności
w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący
w ramach Programu
„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Zakres tematyki trzydniowego szkolenia obejmuje m.in. następujące moduły:

- pozyskiwanie środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przyszłej perspektywy budżetowej 2014-2020,

- zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym głównie w zakresie usług turystycznych

- praktyczna nauka sporządzania biznesplanów,

- innowacyjność w przedsiębiorstwie,

- finansowanie inwestycyjnych przedsięwzięć biznesowych.

Szkolenie odbędzie się w okresie od 15 do 17 stycznia 2015 r. w Zwierzyńcu

Rekrutacja będzie trwała w systemie ciągłym w okresie
od 10 grudnia 2014 r. do 7 stycznia 2015 r.

Szkolenia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie gmin partnerskich: Rybczewice, Gorzków, Mełgiew, Wólka, Spiczyn, Piaski i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin.

Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy stosownych zmian w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych umożliwiających warunkowo udział w szkoleniach i wizytach studyjnych osobom spoza terenu sześciu gmin partnerskich.

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do biura jednego z w/w partnerów programu. Dokumenty dostarczane drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

W niniejszym naborze preferowani są przedsiębiorcy.

Załączniki: 

1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami 

Powrót