Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie - Program Inicjatywy...

Aktualności

Zaproszenie - Program Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska, termin 8 grudnia 2014 r.

Zaproszenie - Program Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska, termin 8 grudnia 2014 r.

02.12.2014
Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności z siedzibą w Piaskach zaprasza inicjatorów oddolnych inicjatyw lokalnych związanych z ochroną środowiska

 (osoby fizyczne, grupy nieformalne - np. koła gospodyń,  koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad, grupy PIN, małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia, itd.) do uczestnictwa w tworzeniu koncepcji programu „Tarcza Sobieskiego. Program Inicjatywy Obywatelskie dla  Środowiska ” (TS PIOŚ).  Uczestnictwo w przygotowywaniu TS PIOŚ  wiąże się z ryzykiem nieuzyskania dotacji dla programu jako całości, a w konsekwencji także dla danej inicjatywy.Program składać się będzie z minimum 20 oddolnych inicjatyw ekologicznych (bez konieczności wkładu własnego).

Osoby zainteresowane proszone są o przeczytanie załączonych informacji  (procedura przygotowania PT PIOS) oraz o wysłanie zarysu projektu do dnia 08.12.2014 włącznie za pośrednictwem generatora on-line na stronie www.tarczasobieskiego.pl http://www.tarczasobieskiego.pl/TSPIOS-online-form/contact.php

Załączniki:

- procedura przygotowania PT PIOS

Powrót