Tutaj jesteś Aktualności Zakończenie kadencji Rady Gminy Wólka

Aktualności

Zakończenie kadencji Rady Gminy Wólka

Zakończenie kadencji Rady Gminy Wólka

17.11.2014
W dniu 7 listopada 2014 roku odbyła się ostatnia sesja bieżącej kadencji Rady Gminy Wólka

Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń przedstawił ocenę działalności Rady Gminy. Stwierdził min ,że samorząd w mijającej kadencji pracował w sposób profesjonalny co było efektem stabilnej sytuacji w gminie. Podkreślił ,że w historii tej gminy jest to pierwszy przypadek ,że wójt przez całą kadencję otrzymuje absolutorium jednogłośnie. Szczególne podziękowania skierował do Przewodniczących stałych komisji: Pani Lucyny Chmielewskiej, Panów Adama Liczmańskiego, Ryszarda Pietrzaka i Krzysztofa Oleszczuka za doskonałą współpracę, która zaowocowała skuteczną realizacją wielu zadań. Dodał, że na uznanie zasługują również sołtysi, którzy wykazywali wiele zaangażowania w wykonywaniu inwestycji na rzecz własnych miejscowości. Podziękował pracownikom urzędu i jednostkom organizacyjnym za dobrze układającą się współpracę z Radą Gminy.

Wójt, Pan Edwin Gortat przedstawił informację z realizacji zadań społeczno-gospodarczych oraz inwestycyjnych za okres kadencji 2010-2014 oraz rozliczył się ze swojego programu wyborczego, który przedstawił wyborcom cztery lata temu. Następnie podziękował Radzie Gminy za cztery lata wzorowej współpracy oraz za czterokrotnie udzielone jednogłośne absolutoria, co stanowi bezprecedensowe zjawisko w historii Gminy Wólka.


Na zakończenie obrad zgromadzeni na sesji radni, sołtysi i kierownictwo urzędu podziękowali sobie wzajemnie za zgodną i owocną współpracę na rzecz rozwoju naszej gminy.

Powrót