Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o...

Aktualności

Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r.  o wykazie nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o wykazie nieruchomości do sprzedaży

17.10.2014
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka.

 

 

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 8/2obręb WólkaKwLU1I/00185890/3

Pow. nieruch.  - 157m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych ,  bez dojazdu,  druga działka od drogi krajowej nr 82.

Działka o kształcie zbliżonym do  prostokąta, ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka . niezagospodarowana, wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Dostępne media – energia, woda, kanalizacja, woda , gaz zlokalizowane na działkach sąsiednich.

Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej MN/U.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 15.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – tryb bezprzetargowy.

 

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 10/2obręb WólkaKwLU1I/00110871/8

Pow. nieruch.  - 151m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych ,  bez dojazdu, trzecia działka od drogi krajowej nr 82.

Działka o kształcie zbliżonym do  prostokąta, ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka niezagospodarowana, wymaga odkrzaczenia i uporządkowania, wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon na działkach sąsiednich.

Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej - MN/U.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 15.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – tryb bezprzetargowy.

 


Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciuw/w nieruchomości
upływa
dn. 04 grudnia  2014r.

 

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

Powrót