Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia  13 października 2014r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dnia 13 października 2014r.

16.10.2014
Wydanie decyzji RI.6220.4.7.2014.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ujęcie wody podziemnej na terenie PPHU ”Simba” w m. Długie 34

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235) zawiadamiam, że dnia 13.10.2014r. została wydana decyzja znak: RI.6220.4.6.2014.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ujęcie wody podziemnej na terenie PPHU ”Simba” w m. Długie 34, gm. Wólka, pow. lubelski, woj. lubelskie planowanego do realizacji przez p. Leontynę i Ryszarda małż. Sim prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „SIMBA” Leontyna i Ryszard Sim, Długie 34, 20-258 Lublin.

 

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją oraz dokumentami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 23 – w godzinach pracy urzędu.

Powrót