Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie do udziału w warsztatach...

Aktualności

Zaproszenie do udziału w warsztatach - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Zaproszenie do udziału w warsztatach - Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

09.10.2014
Fundacja „OIC Poland” w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. „NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 DLA SEKTORA NAUKI, BADAŃ I ROZWOJU – PRZYGOTOWANIE DO SKUTECZNEGO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH”.

 

 

 

Warsztaty odbędą się w dniu 28 października 2014r. w Hotelu Forum w Lublinie, ul. Obywatelska 8

 

CELEM WARSZTATÓW JEST:

  • przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać
  • uczestnicy  nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne 

 

DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: 

 

  •  pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych przedsiębiorców
  •  inne podmioty zamierzające korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

 

 

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA:

  • dr Marek Białach -  Ekspert Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych PO KL. Koordynator Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego 2005-2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Jest autorem kilkudziesięciu projektów społecznych, kilku produktów finalnych, wielu publikacji i ekspertyz z zakresu polityki społecznej, edukacji zawodowych, kompetencji kluczowych. Trener, wykładowca akademicki, konsultant. EKSPERT oceniający i opiniujący w 11 dziedzinach EFS i EFRR PO KL, RPO, PO IG, Centralna Baza Ekspertów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:


Formularz

Ulotka informacyjna

Powrót