Tutaj jesteś Aktualności ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Wólka  z dnia 16 września 2014r.

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 16 września 2014r.

16.09.2014
RI.6131.77.2014.JK

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie gminy Wólka w następujących obrębów ewidencyjnych: Bystrzyca, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Świdnik Duży, Turka 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U.
z 2014, Nr 1153 z późn.zm) zawiadamiam, iż w dniu 16 września 2014r. w Urzędzie Gminy Wólka w pokoju nr 23, na okres 60 dni, został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego plan urządzenia lasu stanowiącego własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

  Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Wólka oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Bystrzyca, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi i Turka. 

 

 

Powrót