Tutaj jesteś Aktualności WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA CZWARTE...

Aktualności

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA CZWARTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ  NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA CZWARTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI

26.08.2014
WSTANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA

 

1) Działka oferowana w przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Świdnik Mały gm. Wólka, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00172917/5, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową. Działka położona jest w kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Wólka –Świdnik Duży (druga linia zabudowy) , blisko szkoła podstawowa, przedszkole, ok.2km do granic Lublina i Świdnika, ok 3km do portu lotniczego . Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Połączenie działki z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzieloną w tym celu drogę gminną (obecnie gruntowa).

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, g, ks

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

Działka nr 84/1,pow. 1150 m2 położona w obrębie Świdnik Mały

cena – 100.000,00zł. netto

wadium –10.000,00zł.

 

2) Działka oferowana w przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka, V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren łąk 9częściowo w obszarze obserwacji archeologicznej). Działka położona jest w bliskiej odległości od osiedla Borek,

w terenie z niezabudowanym i częściowo podmokłym , przy nieutwardzonej drodze gminnej mającej połączenie z droga krajowa Lublin-Łęczna . Działka wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, ks, zlokalizowane na działkach sąsiednich.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 10 lat od daty zakupu.

Działka nr 1858,pow. 1000 m2 położona w obrębie Turka

cena – 8.000,00zł. brutto

wadium –800,00zł.

Pierwszy przetarg odbył się 24 lutego 2014r. Drugi przetarg odbył się 29 kwietnia 2014r. Trzeci przetarg odbył się 10 lipca 2014r

 

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2014r. o godz .9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Nieruchomości będą licytowane z zachowaniem podanej kolejności.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka

w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2014r.

 

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu oferowanych nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

Powrót