Tutaj jesteś Aktualności Nabór uczestników na trzydniowe...

Aktualności

Nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe -  18 - 20 września 2014 r. w Krasnobrodzie

Nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe - 18 - 20 września 2014 r. w Krasnobrodzie

11.08.2014
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

 

 


 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności
w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący
w ramach Programu
„Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Zakres tematyki trzydniowego szkolenia obejmuje m.in. następujące moduły:

- pozyskiwanie środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przyszłej perspektywy budżetowej 2014-2020,

- zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym głównie w zakresie usług turystycznych

- praktyczna nauka sporządzania biznesplanów,

- innowacyjność w przedsiębiorstwie,

- finansowanie inwestycyjnych przedsięwzięć biznesowych.

Szkolenie odbędzie się w okresie od 18 do 20 września 2014 r. w Krasnobrodzie

Rekrutacja będzie trwała w systemie ciągłym w okresie
od 11 sierpnia 2014 r. do 9 września 2014 r.

Szkolenia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie gmin partnerskich: Rybczewice, Gorzków, Mełgiew, Wólka, Spiczyn, Piaski i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin.

Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy stosownych zmian w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych umożliwiających warunkowo udział w szkoleniach i wizytach studyjnych osobom spoza terenu sześciu gmin partnerskich.

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do biura jednego z w/w partnerów programu. Dokumenty dostarczane drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

W niniejszym naborze preferowani są przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Załączniki:

 

1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami 

Powrót