Tutaj jesteś Aktualności Ważna Informacja dla rolników

Aktualności

Ważna Informacja dla rolników

Ważna Informacja dla rolników

21.07.2014
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 - 31 października 2014 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany
    we wniosku.

 

Wniosek o zwrot oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można pobrać w poradniku interesanta w zakładce podatki i opłaty 

Powrót