Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn. 7...

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka  z dn. 7 lipca 2014 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn. 7 lipca 2014 r.

07.07.2014
wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Powrót