Tutaj jesteś Aktualności III nabór wniosków aplikacyjnych w...

Aktualności

III nabór wniosków aplikacyjnych w ramach programu (Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim)

III nabór wniosków aplikacyjnych w ramach programu (Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim)

24.06.2014
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji ogłasza III nabór wniosków w ramach Projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szczegóły w załącznikach


Ogłoszenie III naboru
Wytyczne dla os. ubiegających się o dotacje
Wzór pisma przewodniego
Załącznik nr A: Wniosek aplikacyjny
Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełnienia wnioskuZałączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji projektu

Załącznik nr 2 - Budżet

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla istniejących firm

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla istniejących firm

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych

Załącznik nr 3 - Plan projektu dla organizacji pozarządowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych oraz sytuacji finansowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu niezbędnych środków finansowych

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań

Załącznik nr 10 - Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy


Załącznik nr B: Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 do umowy - weksel

Załącznik nr 3a do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób fizycznych

Załącznik nr 3b do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób prawnych

Załącznik nr C: Karta oceny formalnej

Załącznik nr D: Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr E: Karta kryteria wyboru

Powrót