Tutaj jesteś Aktualności Wydłużenie naboru na szkolenie...

Aktualności

Wydłużenie naboru na szkolenie trzydniowe wyjazdowe do Krasnobrodu

Wydłużenie naboru na szkolenie trzydniowe wyjazdowe do Krasnobrodu

24.06.2014
Uwaga: Przedłużamy rekrutację uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

 


 

Informujemy, że nabór uczestników na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się
w dniach od 3 do 5 lipca br. w Krasnobrodzie zostanie przedłużony do
dnia 30 czerwca br.

Szkolenie odbędzie się w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

Zakres tematyki trzydniowego szkolenia obejmuje m.in. następujące moduły:

 

  • pozyskiwanie środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przyszłej perspektywy budżetowej 2014-2020,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym głównie w zakresie usług turystycznych
  • praktyczna nauka sporządzania biznesplanów,
  • innowacyjność w przedsiębiorstwie,
  • finansowanie inwestycyjnych przedsięwzięć biznesowych.

 

 

Szkolenia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie gmin partnerskich: Rybczewice, Gorzków, Mełgiew, Wólka, Spiczyn, Piaski i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin.

Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy stosownych zmian w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych umożliwiających warunkowo udział w szkoleniach i wizytach studyjnych osobom spoza terenu sześciu gmin partnerskich.

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do biura jednego z w/w partnerów programu. Dokumenty dostarczane drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

W niniejszym naborze preferowani są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Załączniki:

 

1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami 

Powrót