Tutaj jesteś Aktualności Ruszyła realizacja pierwszych...

Aktualności

Ruszyła realizacja pierwszych projektów w tle z Sobieskim

Ruszyła realizacja pierwszych projektów w tle z Sobieskim

09.06.2014
Powoli dobiega końca procedura podpisania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w wyniku pierwszego naboru wniosków w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.

Spośród autorów szesnastu najlepiej ocenionych projektów z dwunastoma podpisano już umowy o dofinansowanie i wypłacono środki finansowe do realizacji przedsięwzięć wzbogacających ofertę turystyczną i okołoturystyczną Szlaku Jana III Sobieskiego.

Grupę wspartych dotąd wnioskodawców stanowi: sześć istniejących przedsiębiorstw, cztery organizacje pozarządowe oraz dwa nowe przedsiębiorstwa. Najwięcej, bo aż w czterech dofinansowanych dotąd projektach, zaplanowano zlokalizowanie siedzib Beneficjentów Programu na terenie Gminy Wólka. W Gminach Piaski i Mełgiew z kolei siedzibę swoją będzie miało po trzech wspartych dotacją Wnioskodawców, po jednym dotowanym podmiocie mają także już Gminy Rybczewice i Spiczyn. Ogólna wartość dotychczas wypłaconych wnioskodawcom zaliczek wynosi łącznie 677 169,37 zł ale łączna suma dotacji wypłaconej tym projektom wyniesie 1 609 727,56 zł. Wartość wypłaconych zaliczek uzależniona jest od typu wnioskodawcy oraz charakteru planowanych działań. Najniższa wypłacona dotąd zaliczka wyniosła 24 194,00 zł a dwie najwyższe 90 000,00 zł.

W związku z wypłatą przewidzianych Wytycznymi Programu i rekomendacją Komisji Przyznającej Dotacje zaliczek, ruszyła realizacja części dofinansowanych projektów. Dzięki temu mieszkańcy Podregionu mogą uczestniczyć już w pierwszych wydarzeniach promocyjnych i imprezach, które finansowane są ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Powrót