Tutaj jesteś Aktualności Zarządzenie nr 33/14 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie nr 33/14 Wójta Gminy Wólka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie nr 33/14 Wójta Gminy Wólka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej.

23.05.2014
Na podstawie 184 § 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje:

 


§ 1. 


Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 z siedzibą Sobianowice 32 – Panią Iwonę Czarską oraz ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z siedzibą Turka ul. Konwaliowa 3 - Panią Sylwię Pyszko z powodu zrzeczenia się członkostwa. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w komisjach z dniem 20 maja 2014 r.


§ 2.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Wójt Gminy Wólka 


mgr Edwin Gortat

Powrót