Tutaj jesteś Aktualności Zakup autobusu Renault Master

Aktualności

Zakup autobusu Renault Master

Zakup autobusu Renault Master

29.04.2014
W połowie kwietnia br. zakupiony został przez Gminę Wólka autobus Renault Master, który posłuży do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
Większość środków finansowych  na zakup Gmina uzyskała z PEFRON-u. Autobus  podniesie standard przewozu  i zwiększy  bezpieczeństwo dowożonych dzieci niepełnosprawnych. Przyczyni się także do zmniejszenia efektu marginalizacji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.
Powrót