Tutaj jesteś Aktualności II nabór wniosków aplikacyjnych w...

Aktualności

II nabór wniosków aplikacyjnych w ramach programu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

II nabór wniosków aplikacyjnych w ramach programu -Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

24.04.2014
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji ogłasza II nabór wniosków w ramach Projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Szczegóły w załącznikach:

 

Ogłoszenie naboru
Wytyczne dla osób ubiegających się o dotacje
Wzór pisma przewodniego
Załącznik nr A: Wniosek aplikacyjny
Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji projektu
Załącznik nr 2 - Budżet


Informujemy, że sprostowaniu ulega zapis w Załączniku nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych przedsiębiorstw, dotyczący obowiązku składania przez podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą - Biznesplanu w formacie Excel.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą składają jedynie Załącznik nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych przedsiębiorstw w formacie Word. 

Załącznik nr 3 - Biznesplan dla istniejących firm
Załącznik nr 3 - Biznesplan dla istniejących firm
Załącznik nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych
Załącznik nr 3 - Plan projektu dla organizacji pozarządowych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymaniunie otrzymaniu pomocy de minimis
Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 6 Formularz w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych oraz sytuacji finansowej
Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu niezbędnych środków finansowych
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiazań
Załącznik nr 10 - Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy
Załącznik nr B: Umowa o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2 do umowy - weksel
Załącznik nr 3a do Umowy – deklaracja wekslowa dla osób fizycznych
Załącznik nr 3b do Umowy – deklaracja wekslowa dla osób prawnych
Załącznik nr C: Karta oceny formalnej
Załącznik nr D: Karta oceny merytorycznej
Załącznik nr E: Karta kryteria wyboru

 

 

Pobierz wszystkie dokumenty

Powrót