Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości...

Aktualności

Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wólka przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wólka przeznaczonej do oddania w dzierżawę

18.03.2014
Działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bystrzyca nr 957/1 o pow.0,51 ha. i nr 958/1 o pow.0,49ha


Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Sądu Rejonowego Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą pod nr Kw 182866.

Działki położone są w terenach niezabudowanych w kompleksie łąk, bez możliwości uzbrojenia oraz bez prawa zabudowy, bezpośrednio graniczą ze sobą.

Działki stanowią wieloletni użytek zielony .

Dzierżawa na okres 3 lat

Cel dzierżawy- łąka

Opłaty z tytułu dzierżawy:

- czynsz dzierżawny – 150,00 zł. brutto/rocznie płatny z góry do 31 grudnia każdego roku począwszy od roku 2014 . Waloryzacja tak ustalonego czynszu nie częściej niż jeden raz w roku o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług za rok ubiegły ogłoszony przez GUS.

- podatek rolny

Forma oddania w dzierżawę – tryb bezprzetargowy dla dotychczasowego dzierżawcy. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo najmu lokalu upływa dn.02 maja 2014r. 

Dodatkowe informacje UG Wólka tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00

Powrót