Tutaj jesteś Aktualności Wyniki I naboru wniosków o dotacje

Aktualności

Wyniki I naboru wniosków o dotacje

Wyniki I naboru wniosków o dotacje

28.01.2014
Informujemy, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zaakceptowano listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach I naboru wniosków programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim”

Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy. Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.

Operator Dotacji dziękuje wszystkim wnioskodawcom, którzy wzięli udział w I konkursie i informuje, że w związku z zakończeniem procesu oceny wniosków do uczestników konkursu dotacyjnego wysłane zostaną pisemne powiadomienia o wynikach naboru. Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania, zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH DOSTĘPNEJ ALOKACJI

 

Powrót