Tutaj jesteś Aktualności Informacja o naborze uczestników na...

Aktualności

Informacja o naborze uczestników na IV wizytę studyjną

Informacja o naborze uczestników na IV wizytę studyjną

12.12.2013
Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

ogłasza nabór uczestników na:

 

wizytę studyjną do Hiszpanii – Szlak Kalifatu Kordoba-Grenada, która odbędzie się
w dniach
od 20 do 25 stycznia 2014 r. Rekrutacja będzie trwała w okresie od
13 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 roku.

 

Osobami uprawnionymi do udziału w wizytach studyjnych w ramach powyższego programu są w pierwszej kolejności osoby zamieszkałe na obszarze sześciu gmin – partnerów projektu: Piaski, Gorzków, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub/i przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu sześciu gmin.

Zgłoszenia do uczestnictwa w wizytach studyjnych dokonuje się poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi Załącznikami do wybranego biura partnera programu. Dokumenty dostarczone drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

 

Dane teleadresowe partnerów programu:

 

a) Gmina Mełgiew - ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

b) Gmina Spiczyn - Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn

c) Gmina Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62

d) Gmina Rybczewice - Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

e) Gmina Piaski - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski

f) Gmina Gorzków - ul. Główna 9, 22-315 Gorzków Osada

 

Koperta z Formularzem Rekrutacyjnym wraz Załącznikami powinna zawierać dopisek „Formularz Rekrutacyjny - udział w szkoleniach i wizytach studyjnych w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”.

 

Załączniki:

 

  1. Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych

  2. Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami 

Powrót