Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na Dzień Pomocy Osobom...

Aktualności

Zaproszenie na Dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Zaproszenie na Dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

03.12.2013
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides” projektu „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach współpracy włączył się w organizację Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

W ramach Mobilnego Centrum zorganizowany będzie Dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie Gminy Wólka.

Zapraszamy osoby zainteresowane na Dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniu 7 grudnia 2013 r. w godz. od 10.00 do 18.00 w budynku Urzędu Gminy Wólka.

Podczas tego dnia będzie dla Państwa świadczona pomoc przez psychologa i prawnika pracujących w tym samym czasie w dwóch odrębnych pomieszczeniach (pokój nr 3 i pokój nr 4 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce). Celem jest dotarcie z informacją do nowych środowisk dotkniętych przemocą. Poprzez to działanie chcemy zwiększyć skuteczność pomocy osobom dotkniętym przestępstwem i budować świadomość w zakresie możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z przestępczością.

Kontakt ze specjalistami Centrum ma na celu zapoczątkowanie interdyscyplinarnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach dalszego wsparcia realizowanego przez Centrum możliwe będzie osobom potrzebującym świadczyć:

  • poradnictwo prawne;

  • poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne;

  • psychoterapię;

  • terapia dzieci skrzywdzonych przestępstwem;

  • doradztwo zawodowe;

  • konsultacje z pracownikiem socjalnym;

  • pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;

  • udzielania schronienia w szczególności dla osób spoza miasta Lublin (dysponujemy mieszkaniem interwencyjnym);

  • finansowanie dojazdu do CPI w Lublinie (w przypadku kontynuacji wsparcia, będzie sfinansować koszty dojazdu na trasie miejsce zamieszkania – Lublin – miejsce zamieszkania);

  • bony żywnościowe.

Ufamy, że nowe przedsięwzięcie zaowocuje trwałymi zmianami i wymiernymi efektami dla osób potrzebujących.

Z góry dziękujemy za zrozumienie i aktywne włączenie się w realizację projektu. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących organizacji Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej jest Iwona Opajdowska, z którą można kontaktować się pod numerem tel. 81 751-00-87 lub 518-403-821.

Powrót