Tutaj jesteś Aktualności Sprawozdanie z przebiegu konsultacji...

Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wólka

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wólka

08.11.2013
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

 

 

Zarządzeniem Nr 61/2013 z dnia 17 października 2013 r. Wójt Gminy Wólka określił formę i termin przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać w formie pisemnej swoje opinie i uwagi do projektu Programu bezpośrednio w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 5 listopada2013 r. do godz. 1500.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z załączonym projektem i formularzem konsultacji Programu zamieszczone zostało na w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wólka.

W terminie oznaczonym w Zarządzeniu żadna organizacja nie zgłosiła uwag i opinii do projektu Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.

Powrót