Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA...

Aktualności

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA III WIZYTĘ STUDYJNĄ

INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA III WIZYTĘ STUDYJNĄ

30.10.2013
Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy Szlaku Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 ogłasza nabór uczestników na: 

wizytę studyjną do Włoch – Val Gardena, która odbędzie się w dniach od 9 do 14 grudnia 2013 r. Rekrutacja będzie trwała w okresie od 30 października do 20 listopada 2013 roku. 

 

 Osobami uprawnionymi do udziału w wizytach studyjnych w ramach powyższego programu są w pierwszej kolejności osoby zamieszkałe na obszarze sześciu gmin – partnerów projektu: Piaski, Gorzków, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub/i przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu sześciu gmin. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wizytach studyjnych dokonuje się poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi Załącznikami do wybranego biura partnera programu. Dokumenty dostarczone drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia). 

 

 Dane teleadresowe partnerów programu: 

a) Gmina Mełgiew - ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew 

b) Gmina Spiczyn - Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn 

c) Gmina Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 

d) Gmina Rybczewice - Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

e) Gmina Piaski - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski 

f) Gmina Gorzków - ul. Główna 9, 22-315 Gorzków Osada 

 

Koperta z Formularzem Rekrutacyjnym wraz Załącznikami powinna zawierać dopisek „Formularz Rekrutacyjny - udział w szkoleniach i wizytach studyjnych w ramach programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”. 

Załączniki: 

1A. Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych - pdf


1B. Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych - doc

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami 

Powrót