Tutaj jesteś Aktualności Do beneficjentów działania 112 PROW...

Aktualności

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 - UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 - UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

24.10.2013
ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

Złożenie ankiety monitorującej  jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

Ankieta monitorująca zawiera informacje niezbędne do oceny spełnienia przez beneficjenta zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny  sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Jest też źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR jak i jej rzetelne opracowanie jest niezmiernie ważne zarówno dla beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji płatniczej, która odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie i rozliczenie funduszy UE przeznaczonych na wsparcie polskiego rolnictwa.

Ankietę monitorującą należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

Formularz ankiety wraz z instrukcją można otrzymać we wszystkich placówkach terenowych Agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem: 

www.arimr.gov.pl

Niedostarczenie ankiety monitorującej w wymaganym terminie ( w tym również  niezłożenie jej w ogóle) wiąże się z  nałożeniem na beneficjenta pomocy sankcji finansowej. 

 

 

                                                                                                                            Andrzej Bieńko

              Dyrektor 

                                                                                         Lubelskiego Oddziału Regionalnego

                                                                            Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Powrót