Tutaj jesteś Aktualności WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA SZESNASTY...

Aktualności

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA  SZESNASTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA SZESNASTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

24.10.2013
NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONEJ W ŁUSZCZOWIE DRUGIM

Działka oferowana w  przetargu położona jest w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka,  X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00090312/5, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1) dz. nr 821/50,pow. 1522m2

cena – 50.000,00zł. netto

wadium –5.000,00zł.

I przetarg odbył się  15 października 2010r.II przetarg odbył się 20 grudnia 2010r. 

III przetarg odbył się 03 marca 2011r.IV przetarg odbył się 16 maja 2011r.

V przetarg odbył się 25 lipca 2011r.VI przetarg odbył się 04 października 2011r.

VII przetarg odbył się 19 grudnia 2011r. VIII przetarg odbył się 19 marca 2012r. 

IX przetarg odbył się 28 maja 2012r. X przetarg odbył się 04 września 2012r.

XI przetarg odbył się 13 listopada 2012r. XII przetarg odbył się 23 stycznia 2013r. 

XIII przetarg odbył się 04 kwietnia 2013r.XIV przetarg odbył się 11 czerwca 2013r. 

XV przetarg odbył się 19 sierpnia 2013r.

 

Przetarg odbędzie się dnia  03 grudnia  2013r. o godz .9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2013r.

 

Działka położona jest w  kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Łuszczów Janowice, blisko centrum miejscowości (szkoła podstawowa, sklep, przychodnia zdrowia, apteka) w pobliżu drogi krajowej Lublin Łęczna, jest wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Połączenie działki z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzieloną w tym celu drogę gminną (obecnie gruntowa). 

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, t. 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanych nieruchomości .

Nabywca nieruchomości wyłoniony w  przetargu pokrywa koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

Powrót