Tutaj jesteś Aktualności Uwaga! - Fundacja Fundusz Lokalny im....

Aktualności

Uwaga! - Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji

Uwaga! - Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji

23.08.2013
Wydłuża przyjmowanie wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego konkursu dotacyjnego do dnia 23 września

 

 
 

 Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Beneficjentów ostatecznych oraz po otrzymaniu pisma od przedstawiciela Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dotyczącego możliwości zmiany terminu naboru, wydłuża przyjmowanie wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego konkursu dotacyjnego do dnia 23 września 2013r. do godz. 15.00. Każdy wniosek złożony po tym terminie zostanie automatycznie odrzucony- nie przewiduje się wyjątków. Przypominamy, że decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Operatora Dotacji. 

AKTUALNE ETAPY HARMONOGRAMU W RAMACH PIERWSZEGO KONKURSU DOTACYJNEGO: 

1. Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych w ramach pierwszego konkursu dotacyjnego 

12.08.2013 – 23.09.2013 (6 tygodni) 

2. Czas trwania oceny formalnej złożonych wniosków 

24.09.2013 – 14.10.2013 (3 tygodnie) 

3. Czas trwania oceny merytorycznej złożonych wniosków 

15.10.2013 – 18.11.2013 (5 tygodni) 

4. Planowane posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje (KPD) 

26.11.2013 

5. Przekazanie (za pośrednictwem IR do wiadomości WWPE) listy wszystkich projektów, którym przyznana została dotacja oraz listy projektów rezerwowych 

27.11.2013 

6. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów z Wnioskodawcami i podpisanie umów 

11.12.2013 – 31.12.2013 (3 tygodnie) 

Operator Dotacji zastrzega sobie możliwość zmiany terminów kolejnych etapów I naboru dotacyjnego. 

 

Załączniki:


Link do arytkułu z dokumentami

 Powrót