Tutaj jesteś Aktualności Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III...

Aktualności

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego  jako Operator Dotacji

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji

12.08.2013
ogłasza I nabór wniosków JIIIS/DOT/I/2013

#mce_temp_url#

 


 

 

w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”
współfinasowanego przez Szwajcarię
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską w terminie: od dnia 12 sierpnia 2013 r. do dnia 9 września 2013 r. do godz. 15.00
na adres:
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 

  • funkcjonujące przedsiębiorstwa

  • nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą

  • organizacje pozarządowe

 

W ramach niniejszego naboru wniosków jeden WNIOSKODAWCA może złożyć tylko jeden wniosek.

 

      Pobierz paczkę - wszystkie dokumenty do wniosku 


 
 


 

 

Budżet i poziom dofinansowania:

 

Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 1 321 851,00 CHF.

W ramach niniejszego naboru wyodrębniona została alokacja dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz alokacja traktowana łącznie dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Udzielenie wsparcia zaplanowano dla 20 nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność. Pozostała kwota alokacji podzielona będzie proporcjonalnie do liczby zakwalifikowanych wniosków aplikacyjnych pomiędzy organizacje pozarządowe i istniejące przedsiębiorstwa.

 

W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy pozostałe grupy Wnioskodawców.

 

Poziomy i kwoty dofinansowania:

 


Beneficjent dotacji

 

Maksymalny poziom dofinansowania w %

Minimalna kwota dofinansowania w PLN

Maksymalna kwota dofinansowania w PLN

Prywatne przedsiębiorstwa

60%

30 000

300 000

Nowe firmy /podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą

70%

20 000

40 000

Organizacje pozarządowe

90%

20 000

50 000

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jak również w Gminach Partnerskich Projektu. Pytania związane z wypełnieniem wniosku mogą być wysłane e-mailem, pocztą lub faksem nie później niż na 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków pod adresy i numery podane poniżej:

 

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315

ul. Partyzancka 2

21-007 Mełgiew

Nr tel. 81 759 77 01 wew. 224

Nr fax: 81 759 77 04

Adres e-mail: dotacje@szlaksobieskiego.info.

Powrót