Tutaj jesteś Aktualności Informacja dotycząca projektu...

Aktualności

Informacja dotycząca projektu „Energia słoneczna partnerem gmin Wólka, Rybczewice, Spiczyn, Ludwin”

Informacja dotycząca projektu „Energia słoneczna partnerem gmin Wólka, Rybczewice, Spiczyn, Ludwin”

09.08.2013
Gmina Wólka Lider Projektu informuje, że zgodnie z pismem znak RPO-V.432.6.95.2012.KA z dnia 10. czerwca 2013 roku wniosek o dofinansowani w/w projektu złożony na konkurs nr 02/RPOWL/6.2/2012 w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL na lata 2007-2013, decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego nie otrzymał dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania dostępnej alokacji środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.


Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr XXVIII/3680/2013 z dnia 28 maja 2013 r. umieścił projekt na liście rezerwowej i w momencie pojawienia się wolnych środków w ramach w/w konkursu projekty z tej listy zostaną ponownie poddane wyborowi do dofinansowania.

W związku z powyższym Lider Gmina Wólka złożyła do Urzędu Marszałkowskiego dnia 25.06.2013 protest dotyczący nieprawidłowo naliczonej punktacji otrzymanej po ocenie merytorycznej w/w wniosku o dofinansowanie projektu z prośbą o ponowne rozpatrzenie. Instytucja Zarządzająca RPO WL pisemnym rozstrzygnięciem z dnia 16 lipca 2013 roku ze względu na pozytywną ocenę wniosku stwierdziła, że protestowi podlegają tylko te wnioski które otrzymały negatywną ocenę na jej poszczególnych etapach.

Podsumowując zaistniałą sytuację wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Energia słoneczna partnerem gmin Wólka, Rybczewice, Spiczyn, Ludwin” oceniono pozytywnie i oczekuje na liście rezerwowej do dofinansowania. W momencie pojawienia się wolnych środków w ramach konkursu jest szansa na ich otrzymanie.

 

Powrót