Tutaj jesteś Aktualności Zespół Szkoleniowo – Doradczy im....

Aktualności

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego ogłasza nabór uczestników na szkolenia

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego ogłasza nabór uczestników na szkolenia

20.06.2013
jednodniowe otwarte z wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dotacje. Szkolenia odbędą się w dniach od 5 do 12 sierpnia 2013 roku.

 INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA 

Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH 

W RAMACH I NABORU WNIOSKÓW O DOTACJE 
 

Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”. 

ogłasza nabór uczestników na 

szkolenia jednodniowe otwarte z wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dotacje. Szkolenia odbędą się w dniach od 5 do 12 sierpnia 2013 roku. 

Rekrutacja będzie trwała w systemie ciągłym w okresie od 25 czerwca 2013 do dnia szkolenia włącznie. 

Szkolenia skierowane są do osób ubiegających się o dotację z programu, zamieszkałych na terenie sześciu gmin-partnerów programu, tj. gminy Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Gorzków i Wólka, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie gmin partnerskich. 

Harmonogram szkoleń: 

Gmina Mełgiew: 5 sierpnia 2013 (poniedziałek), sala plenarna Urzędu Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Gmina Piaski: 6 sierpnia 2013 (wtorek), sala szkolenia w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22 

Gmina Spiczyn: 7 sierpnia 2013 (środa), sala plenarna Urzędu Gminy Spiczyn, Spiczyn 10 c 

Gmina Wólka: 8 sierpnia 2013 (czwartek), sala nr 22, Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8 

Gmina Gorzków: 9 sierpnia 2013 (piątek), sala szkoleniowa, I piętro, Centrum Społeczno - Kulturalne w Gorzkowie, ul. Nadrzeczna 4 

Gmina Rybczewice: 12 sierpnia 2013 (poniedziałek), sala w UG Rybczewice, Rybczewice Drugie 119. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do wybranego biura programu lub poprzez osobiste przekazanie w dniu szkolenia. 

Dane teleadresowe partnerów programu: 

a) Gmina Mełgiew - ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew 

b) Gmina Spiczyn - Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn 

c) Gmina Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 

d) Gmina Rybczewice - Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

e) Gmina Piaski - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski 

f) Gmina Gorzków - ul. Główna 9, 22-315 Gorzków Osada 

Program szkoleń 

9.00 - Rozpoczęcie szkolenia 

9.00-9.15 - Wprowadzenie oraz informacja o programie 

9.15-11.30 - Szkolenie warsztatowe dot. zasad wypełnienia wniosku aplikacyjnego 

11.30-11.45 - Przerwa 

11.45-12.30 - Szkolenie warsztatowe dot. zasad wypełniana załączników do wniosku 

12.30-13.30 - Omówienie procedury oceny wniosków aplikacyjnych 

13.30-14.30 - Pytania i dyskusja 

14.30 - Obiad 

15.00 - Zakończenie szkolenia 

Załączniki: 

1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych 

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami 

Powrót