Tutaj jesteś Aktualności Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego

Aktualności

Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego

Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego

30.01.2013
Z dniem 1 stycznia 2013 roku KREATOR IDEI w partnerstwie z Gminą Rybczewice i Lubelskim Stowarzyszeniem Kultury "Pro Kultura" rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego" skierowanego do osób bezrobotnych zamieszkujących gminy Rybczewice, Piaski, Gorzków, Wólka, Mełgiew i Spiczyn.

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „Aktywność na Szlaku Jana III Sobieskiego”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gmin Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Mełgiew, Wólka i Gorzków poprzez realizację szkoleń zawodowych, doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz podjęcie pracy.


Zakres merytoryczny projektu:


SZKOLENIE ZAWODOWE - PRZETWÓRSTWO:

 • Serowarstwo - szkolenie wyjazdowe dla 8 osób;

 • Wyrób wędlin - szkolenie wyjazdowe dla 8 osób;

 • Wyrób nalewek miodów i soków dla 8 osób;

 • Wyrób dżemów i konfitur dla 8 osób;


SZKOLENIA ZAWODOWE - RĘKODZIEŁO:

 • Ceramika - techniki modelowania, sporządzanie i używanie form gipsowych, garncarstwo, szkliwienie zdobienie i wypalanie dla 8 osób;

 • Kowalstwo - rodzaje metali, kowalstwo artystyczne wyrób pamiątek dla 8 osób;

 • Kamieniarstwo - wykonywanie replik, projektowanie oraz wykonywanie obiektów małej architektury dla 8 osób;

 

DORADZTWO ZAWODOWE Doradztwo i Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu 6 godz./osobę (dla 56 osób);

 

Staże zawodowe - 3-miesięczne dla 56 osób (stypendium stażowe 1500,00 brutto)


WSZYSTKIE WYMIENIONE WYŻEJ ZAJECIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE WARSZTATÓW

Projekt skierowany jest do:

 • Osób zamieszkujących na terenie gmin Rybczewice, Piaski, Wólka, Spiczyn, Gorzków, Mełgiew

 • Pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo lub zarejstrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne;

 • W wieku od 15 do 24 lata oraz od 50 do 64 roku.

PRIORYTETOWO TRAKTOWANE BĘDĄ KOBIETY!!!


UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • WYŻYWIENIA PODCZAS SZKOLEŃ

 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE

 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE

 • STYPENDIUM STAŻOWE - 1500 ZŁ BRUTTO

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Biuro projektu

ul. Lubelskiej 80

21-050 Piaski
Tel. 665-816-775

www.ministerstwoidei.pl/aktywnoscnaszlakuJIIIS

kreatoridei@wp.pl

 


Załączniki:

Powrót