Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wynikach przetargów na...

Aktualności

Informacja o wynikach  przetargów na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości

24.01.2013
Urząd Gminy Wólka informuje, że dwunaste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Łuszczów Drugi,

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I 00090312/5 organizowane w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 23 stycznia 2013r. i 24 stycznia 2013r. przebiegały następująco:

a) z powodu braku wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości zakończyły się wynikiem negatywnym dla działek:

Nr cena wywoławcza netto

821/48 30.000 zł.

821/50 47 000 zł.

821/56 59 000 zł

821/46 73 000 zł.

821/47 61 000 zł.

b) Działka nr 821/49 pow. 916m2 - cena wywoławcza netto 30 000,00zł. została sprzedana poprzez jedno postąpienie osobie która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup tj. P. Jackowi Skibie za cenę netto 30 300zł.

c) Działka nr 821/51 pow.1097 m2 – cena wywoławcza 39 000zł. została sprzedana poprzez jedno postąpienie osobie, która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup tj. P. Jarosławowi Szymańskiemu za cenę 39 390 zł.

d) Działka nr 821/61 pow. 1097m2 - cena wywoławcza netto 31 000,00zł. , na którą wpłacono dwa wadia została sprzedana w wyniku kolejnych postąpień P. Jakub Wielgoszowi za cenę netto 35 550zł. Drugiemu uczestnikowi wadium zostało zwrócone.

e) Działka nr 821/62 pow.1130 m2 – cena wywoławcza 32 000zł. została sprzedana poprzez jedno postąpienie osobie, która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup tj. P. Jakubowi Wielgoszowi za cenę 32 320 zł.

f) Działka nr 821/64 pow.1447m2 –cena wywoławcza - 38 000 zł. została sprzedana

poprzez jedno postąpienie osobie, która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup tj. P. Marcinowi Jakubowskiemu za cenę 38 380 zł.

f) Działka nr 821/66 pow.1905m2 –cena wywoławcza - 47 000 zł. została sprzedana

poprzez jedno postąpienie osobie, która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup tj. P. Januszowi Czosneckiemu za cenę 47 470 zł.

Na zakup działki nr 821/65 pow.1222 cena wywoławcza -34 000zł. wpłacono jedno wadium, jednak wpłacający nie dając postąpienie zrezygnował z przetargu.

Wszystkie oferowane działki nie są obciążone na rzecz osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Powrót