Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy...

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu  25 stycznia  2013 r. godz. 16.00

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 25 stycznia 2013 r. godz. 16.00

15.01.2013
ZAWIADOMIENIE - Przewodniczący Rady Gminy Wólka zwołuję na dzień 25 stycznia 2013 r. godz. 16.00 - sesję Rady Gminy Wólka

­

 

 


Wólka, dnia 14 stycznia 2013 r.

Przewodniczący 

Rady Gminy

Wólka

 

Pan/i/

RG -0052.28.13

 

 

 

Na podstawie art.20 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) ­– zwołuję na dzień 25 stycznia 2013 r. godz. 16.00 - na sesję Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

 

.

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków

  5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania

  7. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wólka,

b) zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Wólka,

c) skargi na działalność Wójta,

d) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka.

e) zabezpieczenie środków finansowych Powiatowi Lubelskiemu.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9) Wolne wnioski.

10) Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

(-) Józef Madoń

Posiedzenie stałych komisji

w dniu 23.01.13 (środa))

Budżetowa godz. 12.00

Rewizyjna godz.12.30

Samorządu i Oświaty godz.13.00 Rolnictwa godz. 13.30

O godzinie 14.00 wszystkie komisje odbędą posiedzenie w sprawie studium

planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Powrót