Tutaj jesteś Aktualności Informacja o terminie naboru wniosków...

Aktualności

Informacja o terminie naboru wniosków w ramach projektu - Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim.

Informacja o terminie naboru wniosków w ramach projektu - Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim.

10.01.2013
Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami Partnerów Projektu ogłoszenie I naboru wniosków o dotacje w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” odbędzie się w terminie od 05.08.2013 do 02.09.2013.

 


PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE
SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION 

 

Ponadto informujemy, iż zgodnie z sugestiami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) w Polsce dotyczącymi dobrych praktyk i przygotowania schematów dotacyjnych: organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa pragnące otrzymać dofinasowanie do istniejącej już działalności gospodarczej będą musiały spełniać m.in. kryterium dot. czasu prowadzenia tej działalności,

tj. minimum 6 mc-y od daty wpisu do odpowiedniego rejestru (dot. daty rozpoczęcia działalności).

W związku z powyższym Wnioski podmiotów, które rozpoczęły działalność później niż 5 lutego 2013 roku nie będą mogły zostać zakwalifikowane do otrzymania dotacji w ramach I naboru wniosków w kategorii „funkcjonujących przedsiębiorstw”. Powyższe ograniczenie nie dotyczy podmiotów rozpoczynających własną działalność w przeddzień naboru i starających się
o dofinansowanie w kategorii „nowych firm”. Należy również pamiętać, iż profil prowadzonej dotychczas działalności musi odpowiadać proponowanym do wsparcia przedsięwzięciom, zalecenia takie związane są z dobrymi praktykami WWPE, które gwarantują trwałość dofinansowywanych projektów.

Powrót