Tutaj jesteś Aktualności XII ustne przetargi nieograniczone...

Aktualności

XII  ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

XII ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

17.12.2012
STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

DWUNASTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM

Wszystkie działki oferowane w poniższych przetargach położone są w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka, X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzi dla nich księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00090312/5.

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1)dz. nr 821/46, pow.2753m2

cena – 73.000,00zł. netto

wadium- 8.000,00zł.

 

2)dz. nr 821/47 , pow.2067m2

cena – 61.000,00zł. netto

wadium – 7.000,00zl

Pierwszy przetarg odbył się 14 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 20 grudnia 2010r. Trzeci przetarg odbył się 03 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 16 maja 2011r. Piąty przetarg odbył się 25 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 03 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 19 grudnia 2011r. Ósmy przetarg odbył się 19 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 28 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 04 września 2012r.

Jedenasty przetarg odbył się 13 listopada 2012r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2013r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013r.

 

1)dz. nr 821/48, pow.902 m2

cena – 30.000,00zł. netto

wadium -3.000,00zl.

2)dz. nr 821/49, pow.916m2

cena - 30.000,00zł. netto

wadium -3.000,00zl.

3)dz. nr 821/51 o pow.1265 m2

cena – 39.000,00zł. netto

wadium-4.000,00zl.
 

Pierwszy przetarg odbył się 14 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 20 grudnia 2010r.Trzeci przetarg odbył się 03 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 16 maja 2011r.Piąty przetarg odbył się 25 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 03 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 19 grudnia 2011r.


Ósmy przetarg odbył się 19 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 28 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 04 września 2012r.

Jedenasty przetarg odbył się 13 listopada 2012r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2013r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1)dz. nr 821/50,pow. 1522m2

cena – 47.000,00zł. netto

wadium – 5.000,00zł.

 

2)dz. nr 821/56, pow. 2007m2,

cena – 59.000,00zł. netto

wadium – 6.000,00zl.

Pierwszy przetarg odbył się 15 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 20 grudnia 2010r.Trzeci przetarg odbył się 03 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 16 maja 2011r.Piąty przetarg odbył się 25 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 04 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 19 grudnia 2011r.


Ósmy przetarg odbył się 19 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 28 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 04 września 2012r.

Jedenasty przetarg odbył się 13 listopada 2012r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 stycznia 2013r. o godz.13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013r.

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym

 

1) dz, nr 821/61 o pow.1097 m2

cena wywoławcza -31.000,00 netto

wadium- 3.000,00zł.

2)dz. nr 821/62 o pow. 1130 m2

cena – 32.000,00 zł. netto

wadium-4.000,00zl.

Pierwszy przetarg odbył się 15 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 21 grudnia 2010r.
Trzeci przetarg odbył się 04 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 17 maja 2011r.Piąty przetarg odbył się 26 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 11 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 20 grudnia 2011r.


Ósmy przetarg odbył się 20 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 29 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 05 września 2012r.

Jedenasty przetarg odbył się 14 listopada 2012r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2013r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013r.

 

Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym

1)dz.821/64 o pow. 1447m2

cena – 38.000,00 zł. netto

wadium-4.000,00zł.

 

2)dz. nr 821/65 o pow.1222 m2

cena- 34.000,00zł netto

wadium-4.000,00zl.

 

3) dz. nr 821/66 o pow.1905 m2

cena- 47.000,00zł. netto

wadium-5.000,00zl.

Pierwszy przetarg odbył się 15 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 21 grudnia 2010r.
Trzeci przetarg odbył się 04 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 17 maja 2011r.
Piąty przetarg odbył się 26 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 11 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 20 grudnia 2011r.
Ósmy przetarg odbył się 20 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 29 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 05 września 2012r.
Jedenasty przetarg odbył się 14 listopada 2012r.

Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2013r. o godz11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2013r.

Informacje ogólne:

Wszystkie działki płożone są w jednym kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Łuszczów Janowice, blisko centrum miejscowości (szkoła podstawowa, sklep, przychodnia zdrowia, apteka) w pobliżu drogi krajowej Lublin Łęczna, są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. Połączenie działek z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzielona w tym celu drogę gminną.

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, t.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu oferowanych nieruchomości .

Żadna z działek oferowanych do sprzedaży nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w w/w przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działek w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

Nabywcom , którzy w wyznaczonym terminie nie uiszczą wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawią się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.746-48-44 w.36 w godz.8.00 – 15.00

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszone przetargi. 

Powrót