Tutaj jesteś Aktualności Konsultacje społeczne - projektu...

Aktualności

Konsultacje społeczne - projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Konsultacje społeczne - projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

05.11.2012
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wólka

Wójt Gminy Wólka,  działając na podstawie art.5 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) 

 o g ł a s z a

 

konsultacje społeczne na temat projektu uchwały, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wólka.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wólce.

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określa się na dzień 5 listopada 2012r. a termin zakończenia na dzień 20 listopada 2012r. (włącznie).

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać swoje uwagi do załączonego  projektu uchwały,  pisemnie za pomocą:

 

  1. faxu na numer 81 746 48 44
  2. e-maila, na adres: jolanta.kotlarek@wolka.pl
  3. pisma wysłanego na adres: Urząd Gminy w Wólce (decyduje data wpływu do Urzędu).
  4. osobiście w Urzędzie Gminy

 

Załączniki:  UCHWAŁA Nr ......../2012

Uzasadnienie

Powrót