Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka -...

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka - Termomodernizacja budynku w Sobianowicach

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka - Termomodernizacja budynku w Sobianowicach

30.10.2012
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Powrót