Tutaj jesteś Aktualności Program ochrony środowiska...

Aktualności

Program ochrony środowiska województwa lubelskiego

Program ochrony środowiska województwa lubelskiego

12.09.2012
na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego opracował „Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” i „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017”. Uprzejmie informujemy, że wymienione dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce Ekologia i ochrona środowiska/Polityka ekologiczna/Aktualizacja POŚ i PGO oraz w BIP w dziale Ochrona Środowiska. Powyższe dokumenty są obowiązujące dla gminy Wólka.

 

Powrót