Tutaj jesteś Aktualności Jednogłośne absolutorium dla Wójta...

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Edwina Gortata

27.06.2012

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Edwina Gortata 
pierwsze w historii gminy Wólka.

   Jednym z najważniejszych punktów minionej sesji Rady Gminy Wólka z dnia 22 czerwca 2012 r. była uchwała dotycząca przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wólka za 2011 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi  Edwinowi Gortatowi.  Absolutorium to akceptacja przez radnych działalności gminy kierowanej przez wójta, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Regionalna Izba Obrachunkowa po analizie sprawozdania wydała opinię pozytywną. Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem radnego Adama Liczmańskiego również wydała pozytywną opinię i wystąpiła z wnioskiem 
do Rady Gminy o udzielenie absolutorium. Wątpliwości co do pracy Wójta nie mieli również radni, którzy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Edwinowi Gortatowi wotum zaufania. Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń składając Wójtowi gratulacje podkreślił, że podstawą rozwoju gminy jest między innymi zgodne działanie Rady i Wójta a Wójt nie marnuje czasu ani powierzonych mu pieniędzy. Wójt Edwin Gortat dziękując radnym za udzielone absolutorium stwierdził, że jest to zasługa dobrej  współpracy z Radą Gminy oraz wszystkich współpracowników urzędu, szczególnie zaś Pani Agnieszki Grobelskiej Skarbnika Gminy.

   Miła niespodzianka spotkała dwie nasze radne  Edytę Dobek i Anetę  Szmit   które  niedawno urodziły dzieci. Przewodniczący Rady  wraz z Wójtem wręczyli mamom listy gratulacyjne i drobne prezenty dla dzieciaczków. W zamian wszyscy obecni na sesji poczęstowani zostali pysznym ciastem upieczonym przez młode mamy.

Powrót