Tutaj jesteś Aktualności Centrum Informacji i Wspierania...

Aktualności

Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Piaskach

20.06.2012
W styczniu 2012 roku Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnodności z Piask w ramach projektu „Tarcza Sobieskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”) powołał Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (CIWOP) wspierające od dnia 01.04.2012 r. organizacje pozarządowe w gminach Szlaku JIIIS (gminy: Gorzków, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Spiczyn, Wólka), mieszczące się w Piaskach (21-050 Piaski) przy ulicy Lubelskiej 80 (I piętro).

CIWOP ma na celu dostarczanie informacji organizacjom, prowadzenie konsultacji, doradztwa oraz porad w obszarach ich zainteresowań. W ramach CIWOP został uruchomiony inkubator NGO udzielający wsparcia technicznego dla organizacji pozarządowych poprzez udzielenie lokalu, sprzętu biurowego i korzystania z doświadczenia CIWOP, w tym pomocy w samoorganizacji i zarządzaniu ( m.in. rejestracja w KRS) wraz z dystrybucją startowych środków finansowych na potrzeby rozwoju świeżo powołanych organizacji.

Wsparcie CIWOP skierowane jest dla organizacji z gmin : Piaski, Rybczewice, Mełgiew, Spiczyn, Gorzków oraz Wólka.

Zapraszamy do korzystania z portalu www.tarczasobieskiego.pl gdzie znajdą Państwo bieżące informacje o prowadzonych i planowanych działaniach, a także poradniki, badania i analizy oraz informacje o III sektorze.

Kontakt:

Tel. 81 5821312

e-mail: biuro@tarczasobieskiego.pl

 


 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Tarcza Sobieskiego

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Podziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”Powrót