Tutaj jesteś Aktualności OBWIESZCZENIE

Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

24.05.2012
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawiadamia, ze wydal decyzję (z dnia 15 maja 2012 r., znak: BOII-3ak-772-1-794111112, uchylając w cześci i orzekającą w tym zakresie co do istoty oraz utrzymującą w mocy w pozostałej części decyzję( Wojewody Lube1skiego Nr 10/11 z dnia 21 października 2011 r., znak: IF.I.7820.9.2011.BD, 0 zezwoleniu na realizację( inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S 17 odcinek Kurów - Lublin - Piaski. Zadanie nr 3: odcinek wt(zel "Dltbrowica" - węzeł "Lubartów" (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzel "Lubartów" - granica administracyjna miasta Lublina".
Powrót