Tutaj jesteś Aktualności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji...

Aktualności

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji publicznej

17.05.2012
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka
Powrót