Tutaj jesteś Aktualności Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej

Aktualności

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej

04.04.2012
Lubelska Izba Rolnicza przypomina, iż rolnicy, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia w OT ARR w Lublinie ul. Unicka 4 wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (złożonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić OT ARR w Lublinie o planowanych czynnościach na druku udostępnionym przez ARR stanowiącym załącznik nr. 7 do „Warunków uzyskania dopłaty...", przekazanej osobiście lub za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Oświadczenie o wystąpieniu szkody w uprawach można otrzymać w siedzibie OT ARR w Lublinie, stronie internetowej ARR, oraz w biurach Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Prezes
Lubelskiej Izby Rolniczej
Robert Jakubiec

Powrót