Aktualności

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej

Informacja Lubelskiej Izby Rolniczej

04.04.2012
Lubelska Izba Rolnicza przypomina, iż rolnicy, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia w OT ARR w Lublinie ul. Unicka 4 wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (złożonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić OT ARR w Lublinie o planowanych czynnościach na druku udostępnionym przez ARR stanowiącym załącznik nr. 7 do „Warunków uzyskania dopłaty...", przekazanej osobiście lub za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Oświadczenie o wystąpieniu szkody w uprawach można otrzymać w siedzibie OT ARR w Lublinie, stronie internetowej ARR, oraz w biurach Lubelskiej Izbie Rolniczej.

Prezes
Lubelskiej Izby Rolniczej
Robert Jakubiec

Powrót