Tutaj jesteś Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wólka

06.03.2012
Wójt Gminy Wólka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka w granicach administracyjnych, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2012r. do 08 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Wólka w godz. od 10.00 do 14.00.

Wszelkie uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: skrzynkapodawcza@wolka.pl do Wójta Gminy Wólka z podaniem danych osobowych lub danych jednostki organizacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2012 r.

Pełna treść obwieszczenia


Powrót