Tutaj jesteś Aktualności OBWIESZCZENIE Zarządu Gminnej Spółki...

Aktualności

OBWIESZCZENIE Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wólce  2012

OBWIESZCZENIE Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wólce 2012

28.02.2012
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Wólce działając na podstawie art. 174 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019) oraz §18 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Wólce zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W WÓLCE na dzień

09.03.2012 o godzinie 15:30, w Urzędzie Gminy Wólka,

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 sala konferencyjna nr 22

Porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Przyjęcie uchwały dot. planu prac niezbędnych do wykonania zadań spółki oraz planu finansowego spółki (budżetu)

  4. Przyjęcie uchwały dot. uchwalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki

  5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i udzielenie Zarządowi absolutorium

  6. Zamknięcie obrad

Powrót