Tutaj jesteś Aktualności Ruszył nabór uczestników do projektu...

Aktualności

Ruszył nabór  uczestników do projektu - Tarcza Sobieskiego

Ruszył nabór uczestników do projektu - Tarcza Sobieskiego

27.02.2012
Poszukujemy kandydatek i kandydatów do projektu „Tarcza Sobieskiego” realizowanego przez Ekologiczny Klub UNESCO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja trwa do 31.03.2012.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie gmin Szlaku Jana III Sobieskiego (gmina Gorzków, Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Spiczyn, Wólka z organizacji pozarządowych (NGO) zarejestrowanych w gminach Szlaku Jana III Sobieskiego - 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn oraz 12 osób chcących założyć nowe organizacje pozarządowe tj. 6 kobiet i 6 mężczyzn.   

Projekt skierowany jest do mieszańców wyżej wymienionych gmin, którzy są  zatrudnieni w organizacjach pozarządowych na umowę o pracę, umowę cywilno-prawna lub  umowę wolontariatu  oraz do osób fizycznych zamieszkujących wyżej wymieniony teren chcących powołać nowe stowarzyszenia czy fundacje.  

Głównym celem projektu „Tarcza Sobieskiego” jest wzmocnienie roli NGO na Szlaku Jana III Sobieskiego.                                                                              .

Uczestnikom projektu zapewniamy możliwość  korzystania z szeregu działań  w ramach projektu czyli:

  • korzystania z zasobów i wiedzy Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (CIWOP)   ze Szlaku Jana III Sobieskiego, a w szczególności prowadzenie konsultacji, doradztwa i porad w obszarach ich zainteresowań,                                                                           
  • uczestnictwo w cyklu szkoleń i warsztatów w tym wyjazdowych dla uczestników projektu z zakresu cyklu życia projektu, fundrisingu oraz metod i technik dialogu obywatelskiego,
  • indywidualny coaching dla członków NGO tj. długofalowe  i zindywidualizowane doradztwo dla organizacji pozarządowych obejmujące m.in. pozyskiwanie środków finansowych na działalność,
  • udział w wypracowywaniu standardów,
  • uruchomienie inkubatora NGO udzielającego wsparcia technicznego dla organizacji pozarządowych, w tym pomoc w samoorganizacji  i zarządzaniu ( m.in. rejestracja w KRS itp.) wraz z dystrybucją „startowych” środków finansowych na potrzeby rozwoju świeżo powołanych organizacji,
  • promocja wizerunku NGO w tym  2 konferencje.

Biuro projektu oraz CIWOP usytuowane jest w Piaskach, ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski.

Rekrutacja trwa do 31.03.2012. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu  w Piaskach, ul. Lubelska 80, oraz na stronach internetowych: www.klubunesco.com  www.tarczasobieskiego.pl

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Kuśmierczyk specjalista ds. rekrutacji i promocji: panbazyl@wp.pl

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Hipokrates oraz Instytutem Adaptacji Kulturowej i Językowej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

Powrót