Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka

Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka

07.02.2012
Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego br. godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Wólka

 

 

Wólka, dnia 06 lutego 2012 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wólka

 RG.0002/17/2012

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 9 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zawiadamiam, że wdniu 16 lutego br. godz. 16.00 odbędzie się sesja Rady Gminy Wólka z proponowanym porządkiem obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4) Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

5) Informacja Przewodniczącego Rady i przewodniczących stałych komisji o pracy między sesjami.

6) Interpelacje i zapytania.

7) Informacja przewodniczącego Rady o realizacji planów pracy Rady i stałych komisji za rok 2011.

8) Podjęcie uchwały w sprawie;

a) planu pracy Rady Gminy Wólka na 2012 rok,

b) planu pracy stałych komisji Rady na 2012 rok,

c) wieloletniej prognozy finansowej,

d) zmian w budżecie gminy na 2012 r.

e) odstąpienia od realizacji zadań określonych w Krajowym Programie O czyszczania Ścieków Komunalnych dla Aglomeracji Wólka,

f) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g) wprowadzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Wólka w latach 2012- 2015.

 
  9) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
.

 10) Wolne wnioski.

 11) Zamknięcie obrad.

 

Ustalam posiedzenia stałych komisji:

Rewizyjna 13 lutego godz. 8.00

Rolna 13 lutego godz. 9.00

Budżetowa Ś13 lutego godz.10.30

Samorządu i Oświaty 13 lutego godz. 12.00
 

Dokument-Zawiadomienie
Powrót