Tutaj jesteś Aktualności Informacja o rozpoczęciu realizacji...

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

03.01.2012
W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Samorząd Województwa Lubelskiego zwrócił się do Gminy Wólka o przeprowadzenie naboru wniosków do ww. projektu.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Samorząd Województwa Lubelskiego zwrócił się do Gminy Wólka o przeprowadzenie naboru wniosków do ww. projektu. Wnioski mogą składać:

  • osoby fizyczne, 
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych załączników zawarte są w Regulaminie Projektu (do pobrania ze strony internetowej – www.lubelskie.pl w zakładce " Ekologia i ochrona środowiska>Gospodarka odpadami>Usuwanie wyrobów zawierających azbest")
Powrót