Tutaj jesteś Aktualności Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L,...

Aktualności

Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L

21.04.2011
Gmina Wólka dnia 20.12.2010 r podpisała z Województwem Lubelskim Umowę o dofinansowanie i dnia 21.04.2011 Aneks nr I do niniejszej umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L” w ramach Osi Priorytetowej V. Transport Działania 5.5: Transport lotniczy, Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

INFORMACJA

Gmina Wólka dnia 20.12.2010 r podpisała z Województwem Lubelskim Umowę o dofinansowanie i dnia 21.04.2011 Aneks nr I do niniejszej umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L” w ramach Osi  Priorytetowej V. Transport Działania 5.5: Transport lotniczy, Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Umowna całkowita wartość projektu to 2 561 323,24 PLN

Umowna kwota dofinansowania to 1 387 500,00 PLN.

Obecnie rozpoczęto rzeczową realizację przedmiotowego projektu

Powrót