Tutaj jesteś Aktualności Mobilnie i funkcjonalnie

Aktualności

Mobilnie i funkcjonalnie

Mobilnie i funkcjonalnie

09.09.2020
Firmy Kamea Paweł Kozarzewski - Wnioskodawca i Advance Ewelina Podziomek - Partner Projektu realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania: 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, projekt "Mobilnie i funkcjonalnie".
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
  1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze
  2. Wsparcie szkoleniowe (kurs prawo jazdy kategorii C, C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona lub D i kwalifikacja wstępna przyspieszona, kurs przewozu materiałów niebezpiecznych.)
  3. Staże zawodowe
  4. Pośrednictwo pracy
Projekt jest skierowany do 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie z KC).
 
Grupę Docelową w stanowią:
 
a) Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
 
b) Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Jednocześnie pracownicy przewidziani do zwolnienia mogą stanowić max 10 Grupy docelowej. Co najmniej 50% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://projekty.finanseonline.eu oraz pod numerem telefonu: 506 827 360
Powrót